KURUMSAL PRENSİPLERİMİZ 

• Hedeflerle ilgili; Sonuç odaklı, kaliteye bağlı, hizmet odaklı, büyümeye açık

• İlişkilerle ilgili; İşbirlikçi, hoşgörülü, resmi, uzlaşmacı,eşitlikçi, bağışlayıcı, sözünü tutan, ılımlı, çevreye saygılı

• Sosyal ilişkilerle ilgili; Açık, saygın, güçlü bağlar kuran, evrensel, entegrasyon, tedarikçilere destek

• Çalışma anlayışıyla ilgili; Araştırmacı, çalışkan, rasyonel, girişimci, yenilikçi, tutucu, radikal, disiplinli

• İşletme Felsefesi ile ilgili; stratejik düşünerek ve sinerji yaratarak Öğrenen ve Öğreten olmak

KURUMSAL DEGERLERİMİZ

• Sevgi

• Bilgelik

• Denge

• Anlayışlı olmak

• Sorun çözücü olmak

• Cesaret

• Farklılıkları aramak 

• Başarı

• iyileştirme

• Özveri 

• Tutarlılık 

• Güven

Yukarı ↑