NLP Practioner Eğitimi"NLP Practitioner Eğitimi” 

NLP Practitioner profesyonel NLP eğitiminin ilk ve temel aşamasıdır. NLP Practitioner eğitiminde, standart NLP bilgi ve teknikleri, teorik ve uygulamalı olarak verilir. Eğitimin hedefi, NLP tekniklerinin günlük yaşam içindeki sorumlu ve yaratıcı kullanımını sağlamak olduğu gibi gerek özel gerekse iş yaşamında insanlar arasındaki iletişim süreçlerinin etkinliğini geliştirebilmektir.

NLP Practitioner sertifika eğitiminde, kendinizle ve başkalarıyla kurmuş olduğunuz iletişimi inanılmaz seviyede pekiştirmeyi öğrenirsiniz. Bu eğitimde kendi potansiyelinizi ve öz kaynaklarınızı açığa çıkarıp, nasıl daha etkili biçimde kullanabileceğinizi, yaratıcılığınızı geliştirmeyi ve yeni öğrenme stratejilerini yaşama entegre etmeyi öğreneceksiniz. Tutsak ruh hallerinden kurtulup saniyeler içerisinde özgüven ve enerji dolu ruh hallerine geçiş yapmayı ve yaşam kalitenizi artırmayı öğrenirsiniz.

Resmi eğitim günlerinin haricinde katılımcılar arasında oluşturulan çalışma gruplarında (NLP Peer), katılımcıların kendi aralarında buluşup, öğrenilen teknikleri tekrar edip pekiştirmeleri ve öznel yaşama entegrasyonu amaçlanmaktadır. NLP Practitioner sertifika eğitimi katılımcılarına, ayrıntılı yazılı döküman verilir.

Programa katılmalarını tavsiye ediyoruz !

• Günlük yaşamda uygulanabilir pratik psikoloji ile ilgilenen herkes bu eğitimi çok sevecek.

• İlişkilerini ve iletişim performansını geliştirmek isteyenler bu eğitimden çok faydalanacak.

• İnsan potansiyelini keşfetmek, geliştirmek ve hedefle yönlendirmek isteyenler etkilenecek.

• Kişisel ve mesleki gelişimi okumak değil, YAŞAMAK isteyenler, bu eğitimi hiç unutamayacak.

Bu Eğitime Katılmak için 20 Neden

• Öğrenme sürecinizi hızlandırır. Böylece değişimlere ayak uydurmanın ötesinde, değişim yaratmayı; insanın ilgi ve çalışma alanına uygun yönetim biçimini bulmasını sağlayacak bilgi dağarcığını oluşturmanıza imkan verir.

• İş çevrenizde ve özel yaşamda yapıcı etkileşimler kurmanızı sağlayarak, kontrolü size verir.

• Duyarlılığınızı artırarak; davranış ve tutumlardaki titreşimleri sezinleyip, yorumlama becerisi kazandırır.

• Seçeneklerinizi artırır; etki alanını genişletecek esnekliğe ulaşmanızda sizi destekler.

• Duygu ve düşüncelerinizi yönlendirmenizi sağlayarak, iç dünyanızın sahibi ve geleceğinizin mimarı olmanızda en büyük rehberinizdir.

• Bilinçaltınızı hareketlendirerek, onun gücünü ve kaynaklarını kendi yararınıza kullanmanızı sağlar.

• Geçmişten taşıdığınız olumsuz her türlü duygu ve düşünceden arınmanızı sağlayacak modern tekniklerle hayatınızı yeniden şekillendirme gücü sunar. • Sizi, kendinizi tanıyıp, yönetmenizde ihtiyacınız olan sistemleri uygulayacak boyuta taşır.

• Zamanınızın ve önceliklerinizin kontrol gücünü kazandırır.

• İş hayatınızda başarıyı, özel hayatınızda mutluluğu yakalamanızı sağlayacak güncel yöntemleri öğretir.

• Olumsuz inançlarınız yerine, sizi güçlendirecek inançlar koyar.

• Önemli zamanlarda ruh halinizi kontrol etmeyi başarmanızı sağlayacak donanımı sunar.

• Geçmişte olumlu birikimlerinizi ve doğal becerilerinizi alıp, bunları istediğiniz zaman kullanabilmenize imkan sağlar.

• Bir başka kişide hayranlık duyup, aynısının kendinizde olmasını isteyebileceğiniz davranış ve becerileri sizin de kullanmanızın yollarını öğretir.

• Motivasyonunuzun kontrolü size geçer.

• İçinizdeki büyük potansiyeli harekete geçirir.

• Sizi harekete geçirecek bir geleceği ve oraya gitmek için kendi kişisel yolunuzu yaratabilmenizi sağlar.

• İkna becerilerinizi geliştirerek, usta bir iletişimcinin niteliklerine sahip olmanızı sağlar.

• Daha önce eyleme geçmenizi engelleyen, geçmişteki olumsuz deneyimlerinizi temizler.

• Kendinize duyduğunuz güveni arttırarak, takdir hislerinizi güçlendirir.

NLP Eğitimleri Konusunda En Çok Sorulan 8 Soru

1. istediğim gelişim ve değişimlere NLP Teknikleri ile ulaşabilecek miyim? 

NLP; birçok alanda başarılı olan; Virginia Satır(ünlü aile terapisti), Fritz Perls (Geştalt Terapisinin Kurucusu), Milton Erickson (Dünyanın Hipnozla Harikalar Yaratan Doktoru), gibi pek çok insanın modellenmesiyle ve onların bu becerileri nasıl ortaya koyduklarının ortaya çıkarılmasıyla geliştirilmiş bir bilim ve sanattır. Her geçen gün gelişmeye devam etmektedir. En büyük avantajı ise, içerdiği tekniklerin herkes tarafından anlaşılabilir ve uygulanabilir yapıya sahip olmasıdır. Hayatın ve insanın içinden doğan bu teknikler, her insana isteklerine ulaşma şansı sunar. Bu teknikleri kullanarak, kendi bilinçaltınızı yeniden organize edecek, arzuladığınız sonuca ulaşacaksınız.

2. Eğitim esnasında özel sorunlarımı diğer katılımcılarla paylaşmam gerekiyor mu?

Kesinlikle hayır. NLP’nin bir insana sunduğu en önemli avantajlardan biri, iç dünyasındakileri hiç kimse ile paylaşmasına gerek kalmadan çözebilmesidir. İçinizdekiler tamamen size kalacak ve çözeceksiniz. NLP teknikleri ile durumunun ne olduğunu bilmeseniz de, grup arkadaşlarınızın da çözümlere ulaşmasında onlara yardım etmiş olmanın mutluluğunu yaşayacaksınız. Katılımcılar teknikleri uygulayıp, birbirlerine yardımcı olurken, hiçbir şekilde kendi özellerini bir birleri ile paylaşmalarına gerek kamadan çözecekler. NLP’nin bu avantajı sayesinde, eğitimden sonrada yakınlarınıza, onları sorunlarını anlatmak zorunda bırakmadan yardımcı olma şansınız olacak.

3. NLP tam olarak nasıl bir içeriğe sahip? 

NLP çok yönlü bir sistemdir. Alacağınız "NLP Practitioner" eğitimi hem terapi bazlı, hem de iletişim bazlı bir çok içeriğe sahiptir. Bunları kısaca sınıflandırırsak;

Geçmiş Boyutu: Geçmişinizde yaşanmış, ama hala bugününüze zarar veren her türlü negatif birikimlerinizi temizleyeceksiniz. Yine geçmişinizde var olan tüm olumlu yaşanmışlıklarınızı daha canlı hale getireceksiniz. Bu sayede iç dünyanızda sahip olduğunuz mutluluk, cesaret, özgüven, coşku, başarı gibi kaynaklarınız güçlenecek ve açığa çıkacak. Bilinçaltınızı bu olumsuz tortulardan arındırdığınız için de, onun sınırsız gücünü daha çok kullanacaksınız.

Gelecek Boyutu: Geleceğe dair kararsızlıklarınızı çözecek, kendinize arzuladığınız bir hayat planı yaratacak ve ona ulaşmak için ihtiyacınız olan kaynaklarınızı kullanacak donanıma sahip olacaksınız.

Şimdiki Boyutu: Bugününüzü harcayan geçmişin olumsuz tortuları ve geleceğin kaygılarından arındığınız için yaşadığınız her saniyeyi daha çok hissedeceksiniz. O andaki ruh halinizi kontrol edecek ve geçmişten kazandığınız tecrübelerinizle ve geleceğe dair planlarınızın tadını çıkaracaksınız.

Yaratıcılık boyutu: Yakaladığınız zihinsel zindelik sayesinde, hayata dair farkındalığınız ve duyarlılığınız artacak. Bu sayede potansiyelinizi daha çok kullanacak, daha enerjik, daha istekli ve üretken olacaksınız.

Kaynaklar Boyutu: Gerek iş hayatınızdaki başarıyı, gerekse özel hayatınızdaki huzur ve mutluluğu arttırmak ve yaratmak için gereken içsel kaynakları ortaya çıkaracaksınız.

İletişim Boyutu: Klasik iletişim yöntemlerinin ötesinde, insanların sözcüklerinin ardında yatan anlamlara ulaşma becerisi edineceksiniz. Kullanacağınız dil kalıpları ile doğrudan bilinçaltlarını etkileyeceksiniz. Modern ve etkili iletişim teknikleri ile sonuca daha kolay ve çabuk ulaşacaksınız.

4. NLP ne zaman ve nasıl ortaya çıkmış? 

NLP; 1970lerin başında Dr. Richard Bandler (Matematikçi, bilgisayar uzmanı, Gestalt terapisti ve Dr. John Grinder (Dilbilimci) tarafından A.B.D. de geliştirilmiş bir davranış bilimi ve değişim teknolojisidir. NLP’yi dünyaya duyuransa 1986da "Sınırsız Güç" kitabını yazan Anthony Robbins’dir. Robbins bugün aralarında Bill Clintonın da olduğu geniş bir müşteri portföyüne sahiptir. Ülkemize ilk defa 1990lı, yıllarda girmiş, sanat ve iş dünyasında, siyasette yoğun talep görmüştür. 2001 yılından itibaren de hızla yayılmaya başlamıştır. Bugün ise, ülkemizde gelişimi arzulayan ve çağa ayak uydurmak isteyen herkesin yoğun olarak talep ettiği bir eğitim alanıdır.

5. Bu eğitimin verildiği üniversiteler var mı?  Bugün A.B.D de 100’ün üzerinde NLP enstitüsü ve 2 adet NLP üniversitesi vardır. Avrupa’daki NLP enstitüsü sayısı da 50’nin üzerindedir.

6. Bu eğitimi kimler alabilir?

Eğitimciler, Yöneticiler, Liderler, Sporcular, Öğretmenler, Doktorlar, Psikologlar, Psikiyatrlar, Hemşireler, Antrenörler, Politikacılar, İletişim uzmanları, Öğretim görevlileri, Ev hanımları, Mühendisler, Esnaflar, Koçlar, Reiki eğitimi almış olanlar, Öğrenciler, Anne-babalar, Satış elemanları ... Ve modern sistemlerle kendini geliştirmek isteyen herkes ...

7. Eğitim yorucu olmuyor mu? 

Bu eğitimi alan insanların çoğu çalışan insanlar olduğu için, eğitimi hafta sonu ve hafta içi akşamları da günde 3 saat olarak veriyoruz. Bu ilk bakışta yorucu görünmesi ne rağmen, eğitimin yapısı gereği kişiler eğitimden ayrılmak dahi istemiyorlar. NLP eğitimleri bilinçaltı düzeyde verilen ve %50 uygulamalı geçen eğitimlerdir. Bu sebeple arka arkaya ve yoğun olması kişisel gelişiminiz için en önemli faktördür. Ancak bu şekilde bilinçaltınızın kalıplarını kırıp, ona ulaşmayı başarıyorsunuz. Rahat olun, bu eğitim sizin enerjinizi almak yerine size enerji veren ve vazgeçmek istemeyeceğiniz bir eğitimdir.

NLP Practitioner sertifika eğitim programı, genel katılım koşulları... Sertifika eğitimlerimize katılım için, temel ruhsal ve bedensel sağlığın yerinde olması koşulu vardır. Eğitim, katılımcıların herhangi bir psikolojik rahatsızlığının olmadığını kabul eder. Psikolojik veya Fizyolojik rahatsızlıklarınız için lütfen önce hekiminize başvurunuz. NLP eğitim standartları gereğince katılımcıların başarılı mezuniyet için eğitime en az %80 oranında katılmış olma ve başarıyla tamamlama sorumlulukları vardır. Kaçırılan eğitim bölümleri, bir sonraki eğitim döneminde ücret ödemeden tekrarlanabilir.

 

Yukarı ↑