Öğrenciler İçin Bireysel Danışmanlık

* Verimli Ders Çalışma Alışkanlığı

* Dikkat Eksikliği

* Öğrenme Bozukluğu

* Okul fobisi

* Özgüven

* İçe Kapanıklık, Çekingenlik ve Özgüven Eksikliği

* Sınav Kaygısı

* Zaman ve Önceliklerin Yönetimi

* Motivasyon - Alay ve Gruptan Dışlanma

* İletişim Kurma ve Sürdürme Problemleri

* Kontrolsüz Öfke ve Gerginlik

* Ergenlik ve Uyum Sorunları

* Aile İçi Çatışma

* Mesleki Seçim

* Kariyer Danışmanlığı

* Geleceğe Yön Vermek

* Davranış Bozuklukları ( Uyku-Yeme Bozuklukları, Alt Islatma, Tırnak Yeme, Parmak Emme, Konuşma Bozukluğu...vs)

* Takıntılar (TV, Bilgisayar, Simetri, Yeme, Biriktirme, Sayma...)

Öğrenciler için bireysel danışmanlık süreci

1) Aile ile Görüşme: Öğrencinin velileri ile görüşülür. Gerekli bilgiler alınır. Gerek görülürse Koçluk yapılır.

2) Öğrenci ile Görüşme: Gözlem, bilgi alış-verişi yapılır. Çocuğun durumuna yönelik farkındalığı sağlanır. Çözüme yönelik istek ve motivasyon duygusu arttırılır.

3) Değerlendirme Görüşmesi: Çözüm için gerekli çalışmalar konusunda aile bilgilendirilir.

4) Bireysel Danışmanlık Süreci: Yukarıda belirtilen 3 aşamalı “ Ön görüşme” süreci sonrasında, aile ve öğrenci uygun gördükleri takdirde belirlenen “seans programı” dahilinde çalışma başlar.

5) Ara Görüşme: Bireysel Danışmanlık süreci devam ederken, 2-3 seansta bir aile ile tekrar görüşülür. Genel değerlendirmeler yapılır. Aile nasıl davranması gerektiği konusunda bilgilendirilir. Ailenin yapacağı çalışmalar ve davranış kalıpları belirlenir.

6) İzleme Görüşmesi: Seanslar bittikten sonra, uygun görülen zaman aralığı içinde öğrenci ile izleme amaçlı görüşme yapılır.


Yukarı ↑